ŘEŠENÍ  PRO  DOPRAVNÍ  STAVBY

Ceník živičných směsí na vyžádání
 • Silnice (silná cesta)

  toto slovo má původ v dobách, kdy císař Karel IV nechal zesílit tehdejší hlavní cesty

 • Specializujeme se na

  strojní celoplošnou pokládku asfaltu a homogenizaci asfaltových povrchů

 • Dokonalá technika

  předních výrobců VÖGELE nebo WIRTGEN GROUP

Lokální opravy komunikací

Frézování živičných krytů

Řezání asfaltových krytů

Ošetření spár asfaltovými zálivkami

Pokládka dlažby a obrubníků

Zemní práce

Lesní cesty

Inženýrské stavby

O nás

Společnost SILNICE TOPOLANY a.s. je česká stavební firma se specializací na dopravní a inženýrské stavby. SILNICE TOPOLANY a.s. byla založena v roce 2017. Jsme mladá firma s dynamickým rozvojem a využíváme nejmodernější dostupnou techniku i nejnovější technologie.

Máme zajištěný exkluzivní odběr asfaltových směsí z nové obalovny TBA 3000 ( vlastníkem obalovny a naším partnerem je firma PETROM STAVBY a. s.). Obalovna se nachází v Topolanském dvoře, je vybavena paralelním sušákem, zpracovává recyklát a její provoz je ekologický.

Díky našim zaměstnancům s letitými zkušenostmi a nejmodernějšímu vybavení pro pokládku asfaltových směsí se chceme stát lídrem regionu.

Certifikáty:

Cetrifikát ISO 9001_2016.pdf

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provádění díla jsou k dispozici ke stažení na odkazu:

  Obchodní podmínky

Akcionáři

  Valná hromada

  Účetní uzávěrky

  Výroční zprávy

Sídlo firmy

 •    SILNICE TOPOLANY a.s.
 •    Nerudova 67/10
 •    430 01, Chomutov

Korespondence

 •    SILNICE TOPOLANY a.s.
 •    Tušimice 34
 •    432 01, Kadaň

Kontakt

Firemní údaje

 •    IČ: 05758734
 •    DIČ: CZ05758734
 •    zapsáno: 30. ledna 2017

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

VÝROBNÍ ŘEDITEL

OBCHODNÍ ŘEDITEL

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ POKLÁDEK

STAVBYVEDOUCÍ POKLÁDKA ZÁPAD

STAVBYVEDOUCÍ POKLÁDKA SEVER

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA