ŘEŠENÍ  PRO  DOPRAVNÍ  STAVBY

Ceník živičných směsí na vyžádání
 • Silnice (silná cesta)

  toto slovo má původ v dobách, kdy císař Karel IV nechal zesílit tehdejší hlavní cesty

 • Specializujeme se na

  strojní celoplošnou pokládku asfaltu a homogenizaci asfaltových povrchů

 • Dokonalá technika

  předních výrobců VÖGELE nebo WIRTGEN GROUP

Lokální opravy komunikací

Frézování živičných krytů

Řezání asfaltových krytů

Ošetření spár asfaltovými zálivkami

Pokládka dlažby a obrubníků

Zemní práce

Lesní cesty

Inženýrské stavby

O nás

Společnost SILNICE TOPOLANY a.s. je česká stavební firma se specializací na dopravní a inženýrské stavby. SILNICE TOPOLANY a.s. byla založena v roce 2017. Jsme mladá firma s dynamickým rozvojem a využíváme nejmodernější dostupnou techniku i nejnovější technologie.

Máme zajištěný exkluzivní odběr asfaltových směsí z nové obalovny TBA 3000 ( vlastníkem obalovny a naším partnerem je firma PETROM STAVBY a. s.). Obalovna se nachází v Topolanském dvoře, je vybavena paralelním sušákem, zpracovává recyklát a její provoz je ekologický.

Díky našim zaměstnancům s letitými zkušenostmi a nejmodernějšímu vybavení pro pokládku asfaltových směsí se chceme stát lídrem regionu.


NOVÉ DIČ pro účely DPH: CZ699006672

Dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost bude mít s účinností od 1. ledna 2023 nové daňové identifikační číslo (DIČ) CZ699006672, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH). Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že se společnost Silnice Topolany a. s. stává členem skupiny pro účely DPH ve smyslu ustanovení §5a zákona o DPH. Členem skupiny je i společnost PETROM STAVBY, a. s. (IČO: 26769611) a společnost PETROMA KAMENOLOMY s.r.o. (IČO: 08859591).

Zadejte si, prosím, naše nové DIČ pro účely DPH do Vašeho informačního systému a uvádějte jej na všech daňových dokladech, do kontrolního hlášení pro účely DPH a na dalších dokumentech, kde jste dosud uváděli původní DIČ (např. smlouvy, objednávky, zálohové faktury, atd.)

Upozorňujeme, že v případě použití starého DIČ na dokladech s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2023, Vám budeme nuceni doklady vrátit zpět a může tak dojít ke zpoždění platby i problémům v kontrolním hlášení.


Certifikáty:

Cetrifikát ISO 9001_2016.pdf

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provádění díla jsou k dispozici ke stažení na odkazu:

  Obchodní podmínky

Akcionáři

  Valná hromada

  Účetní uzávěrky

  Výroční zprávy

Sídlo firmy

 •    SILNICE TOPOLANY a.s.
 •    Nerudova 67/10
 •    430 01, Chomutov

Korespondence

 •    SILNICE TOPOLANY a.s.
 •    Tušimice 34
 •    432 01, Kadaň

Kontakt

Firemní údaje

 •    IČ: 05758734
 •    DIČ: CZ699006672
 •    zapsáno: 30. ledna 2017

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

VÝROBNÍ ŘEDITEL

OBCHODNÍ ŘEDITEL

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ POKLÁDEK

STAVBYVEDOUCÍ POKLÁDKA ZÁPAD

STAVBYVEDOUCÍ POKLÁDKA SEVER

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA